Klubbinformation

Postadress sekreterare:

Borgåsunds Båtklubb
c/o Daniel Gedin
Äggebyvägen 4
734 94 Strömsholm

Postadress kassör:

Borgåsunds Båtklubb
c/o Bo Jirving
Fullerö Strand 19
725 91 Västerås

Plusgiro: 20 22 72-1